hadisler

 

 

Muaz binCebel (ra) şöyle rivayet ediyor

Peygamber aleyhisselam ile bir seferde beraber bulunuyordum Bir gün sabahleyin onun yanında ve beraber yürüyorduk Kendisine dedim ki:

- Ey Allah'ın Resülü, bana cehennemden uzaklaştıran ve cennete koyan bir iş haber ver

Allah'ın Peygamberi buyurdular ki:

- Bana büyük bir şeyden sordun Ancak Allah'ın kolaylaştırdığı kimseye o, kolaydır Şöyle ki:

Allah'a ibadette bulunur, ona hiç bir şeyi ortak koşmazsınız, namazı devamlı olarak kılar, haccını da eda edersin
 
Ve ilave ederek: Sana hayır kapılarını göstereyim mi?
Oruç, günahlardan koruyucu bir ibadettir
Sadaka, suyun ateşi söndürdüğü gibi günahların ateş azabını söndürür Kişinin, gecenin tenha vaktinde kıldığı namaz, salih kulların alâmetidir
 
Sonra Resülullah aleyhisselam:
-"Çok ibadet etmekten, (o kimselerin) vücudları yataklardan uzak kalır: korkarak ve ümid ederek Rablerine yalvarırlar, verdiğimiz rızıklardan başkalarına verirler, yaptıklarına karşılık olarak, onlar için gizlenen müjdeyi bilen olmaz" mealindeki (secde Suresi) Ayet-i Kerimeyi okudu
 
Bundan sonra buyurdular:
 
" Sana işin başını, temel direğini ve zirvesini söyleyeyim mi?
- Söyle ey Allah'ın Resulü, dedim
 
Buyurdular ki:
- İşin başı İslam, temel direği namaz, zirvesi de cihad'dır (Allah'ın dininin yayılması için çalışmaktır)
Bundan sonra buyurdular ki:
- Bunların hepsini koruyan şeylerin ne olduğunu haber vereyim mi?
- Haber ver, Ey Allah'ın Resulü, dedim
 
Bunun eli ile dilini işaret ederek:
- Bunu, yani dilini koru, buyurdular
 
Bunun üzerine:
- Konuştuklarımızla mesul tutulur muyuz, ey Allah'ın Resulü? diye sordum
- Allah , Allah, ey Muaz! Dillerinin ettiğinden başka bir şey insanları cehenneme atar mı?
Yani çoğu defa insanı felakete götüren dilinin yaptıklarıdır, buyurdu (Tirmizi)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !